Piawaian Perancangan : Perumahan Berbilang Tingkat.

Summary:Piawaian perancangan ini dihasilkan dengan mengambilkira parameter perancangan yang asas untuk diterimapakai dalam merancang pembangunan perumahan berbilang tingkat oleh Pihak Berkuasa Negeri dan Tempatan.

Published: Kuala Lumpur: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, 2002.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M720 490218 PIA
Accession Item Category Format Status Notes
0000036027 Open Shelf Book AVAILABLE