Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan : Perumahan Kos Sederhana Satu Dan Dua Tingkat.

Summary:Garis panduan yang disediakan ini mengambilkira parameter perancangan untuk diterimapakai dalam merancang pembangunan perumahan kos sederhana satu dan dua tingkat

Published: Kuala Lumpur: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, 2003.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M728 37309595 GAR
Accession Item Category Format Status Notes
0000036021 Open Shelf Book AVAILABLE