Rancangan tempatan : Pekan Peramu;disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dengan kerjasama ANZ Planners.

Summary;Buku ini merupakan pernyataan bertulis serta gambar rajah yang berkaitan dengan perancangan terperinci,pelaksanaan polisi-polisi dan cadangan bagi kawasan Pekan Peramu

Published: Kuala Lumpur: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 1999.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M711 309595123 RAN R
Accession Item Category Format Status Notes
0000030201 Open Shelf Book AVAILABLE
0000030202 Open Shelf Book AVAILABLE