Rancangan struktur Kuala Terengganu(pengubahan) : 1997-2020;disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dengan kerjasama Arkitek Jururancang (Malaysia).

Summary:Buku ini merupakan penerangan dasar-dasar perancangan strategik dan cadangan-cadangan Majlis Perbandaran Kuala Terengganu yang berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasannya.Ia juga termasuk menggariskan dasar-dasar mempelokkan lagi kualiti alam sekitar dan sistem perhubunga...

Full description

Published: Kuala Lumpur: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 1999.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M711 309595122 RAN R
Accession Item Category Format Status Notes
0000030199 Open Shelf Book AVAILABLE