Laporan pemeriksaan rancangan struktur Kuala Terengganu(pengubahan) : 1997-2020;disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.

Summary:Laporan pemeriksaan ini telah menyemak dan mengemaskini maklumat-maklumat rancanagn struktur bagi kawasan ini.Pelbagai maklumat senario pada tahun 2020 menjadi asas bagi merangka Rancangan Struktur Kuala Terengganu yang dikemaskini

Published: Kuala Lumpur: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 1998.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M711 309595122 LAP R
Accession Item Category Format Status Notes
0000030114 Open Shelf Book AVAILABLE
0000030200 Open Shelf Book AVAILABLE