Perkhidmatan awam Malaysia : meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan.

Strategi perkhidmatan awam untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan

Published: Putrajaya: Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), 2006.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M354 595 PER
Accession Item Category Format Status Notes
0000038233 Open Shelf Book AVAILABLE