Perkhidmatan Awam Malaysia : meningkatkan kecekapan dan keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan.

Usaha-usaha oleh Perkhidmatan Awam untuk meningkatkan keupayaan tahap penyampaian perkhidmatan agensi-agensi kerajaan.

Published: Kuala Lumpur: MAMPU, 2006.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M354 59500147 PER
Accession Item Category Format Status Notes
0000036767 Open Shelf Book AVAILABLE