Jurnal Pengurusan Awam : penerbitan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Published: Putrajaya: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, 2006.
Subjects:
Item Description:Biannual issues - Jil.5 Bil.1,2006,Jil 6bil 2,2007, Jilid 7, bil 1Jun 2008, jil 8 bil 1 Julai 2011
Physical Description:v.; 25cm..