Piawaian Perancangan : Pembangunan Taman Atas Bumbung.

Summary:Garis panduan ini adalah bertujuan untuk mengawal penyediaan taman atas bumbung bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Negeri.

Published: Kuala Lumpur: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, 1999.
Subjects: