Sistem Saraan Di Malaysia : Sistem Saraan Berasaskan Merit

Summary: Sistem Saraan berasaskan merit di sektor awam bermula dengan bagaimana tercetusnya idea menggunakan ganjaran kewangan sebagai alat untuk memotivasikan para pekerja sehinggalah kepada pelaksanaan Sistem Saraan baru (SSB) dan Sistem saraan malaysia (SSM).Teori-teori asas pembentukan sistem di...

Full description

Main Author: Muhamad Ali Embi
Published: Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 2005.
Series:Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan
Subjects: