Cabaran melaksanakan sistem saraan berasaskan merit di sektor awam

Menilai kesan SSB ke atas motivasi kakitangan awam Malaysia dan masalah-masalah pelaksanaan SSB.

Main Author: Muhamad Ali Embi
Published: Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2006.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M352 6309595 MUH
Accession Item Category Format Status Notes
0000036707 Open Shelf Book AVAILABLE