Tatabahasa dinamika berdasarkan tatabahasa Dewan ditulis menggunakan teknik pembelajaran berintegrasi dan perbahanan terperingkat

Main Author: Abdullah Hassan
Other Authors: Ainon Mohd.( 1950 -)
Published: Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 1994.
Subjects: