Alat muzik tradisional : daya dan bunyi.

Published: Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, 2000.
Subjects: