Undang-undang tubuh kerajaan Pahang : laws of the constitution of Pahang.

Published: Kuantan: Penasihat Undang-undang Negeri Pahang, 2002.
Subjects: