Kepelbagaian isu dalam pentadbiran dan pembangunan di Malaysia

Pelbagai isu mengenai sosial, ekonomi dan politik dari sudut pentadbiran dan pembangunan di Malaysia

Other Authors: Che Su Mustaffa, Wan Abdul Rahman Khudzi Wan Abdullah, Rohani Abd. Ghani
Published: Sintok: Penerbit Universiti Utara Melayu, 2006.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M351 595 KEP
Accession Item Category Format Status Notes
0000037648 Open Shelf Book AVAILABLE