Zakat : pensyariatan, perekonomi dan perundangan

Fokus kepada fiqh zakat, perekonomian perakaunan dan pengurusan dana zakat yang cekap

Main Author: Abd Ghafar Ismail
Published: Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006.
Subjects: