Pengurusan bandar metropolitan : Isu cabaran dan peluang

Menyentuh pelbagai aspek isu dan masalah dalam pengurusan bandar metropolitan seperti pembangunan komuniti dan pelupusan sampah

Published: Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2006.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M307 121609595 PEN
Accession Item Category Format Status Notes
0000036222 Open Shelf Book AVAILABLE