Piawaian Perancangan : perancangan dan pembangunan padang golf.

Summary:Piawaian perancangan disediakan bagi merancang susunan bangunan supaya teratur dan mematuhi prinsip perancangan antaranya keselamatan aksessibiliti dan keselesaan kepada aktiviti gunatanah dalam kawasan padang golf.

Published: Kuala Lumpur: Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M711 5580218 PIA
Accession Item Category Format Status Notes
0000036007 Open Shelf Book AVAILABLE