Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh : ulama pemimpin dan tokoh pembaharuan Aceh

Sejarah perjuangan Tengku Muhammad di Aceh dan aktiviti politiknya.

Main Author: Hasanuddin Yusuf Adan
Published: Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 2005.
Subjects:

Similar Items