Wawasan 2020 Malaysia : memahami konsep,implikasi & cabaran.

:Buku ini meneliti peranan pembuatan serta memberi penekanan baru terhadap pembangunan sumber manusia.Penekanan juga diberikan terhadap bidang penyelidikan dan pembangunan

Other Authors: Ahmad Sarji bin Abdul HamidTan Sri Dato' Seri, 1938-, Azwar Abd. Manan, Mohamad Abd. Manaf
Published: Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors, 2003.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M338 9595 WAW
Accession Item Category Format Status Notes
0000032799 Open Shelf Book AVAILABLE
0000032924 Open Shelf Book AVAILABLE
0000038477 Open Shelf Book AVAILABLE