Perkhidmatan Awam Malaysia : menuju alaf baru(pembaharuan dan kemajuan dalam Perkhidmatan Awam 1999).

Summary:Buku ini merakamkan kemajuan usaha-usaha pembaharuan yang diperkenalkan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada kerajaan dan rakyat

Published: Kuala Lumpur: MAMPU, 2000.
Subjects:

Resource Center

Call Number: M354 595006 PER
Accession Item Category Format Status Notes
0000030198 Open Shelf Book AVAILABLE
0000038178 Reference Book AVAILABLE
0000040527 Open Shelf Book AVAILABLE