Perancangan pendidikan : peringkat sekolah dan IPT.

Buku ini memberi panduan kepada pemimpin sekolah dan pentadbir di institusi pengajian tinggi awam dan swasta membuat perancangan dan merangka aspek yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan.

Main Author: Mohd Salleh Lebar
Subjects: