Keluarga, gender dan cabaran sosial di Malaysia

Buku ini mengemukakan pelbagai isu sosial semasa akibat perubahan populasi perubahan populasi menghasilkan beberapa kesan luar jangka terhadap prpfil demografi guna tenaga, masalah sosial, pembentukan keluarga, persoalan gender dan kesihatan masyarakat.

Published: Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2002..
Subjects:

Resource Center

Call Number: M306 8509595 KEL
Accession Item Category Format Status Notes
0000032012 Open Shelf Book AVAILABLE