Muzik caklempong

Penyelidikan tentang gaya hidup tentang masyarakat Minangkabau melalui muzik.

Main Author: Abdul Hamid Adnan
Published: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
Subjects: