Wakil pilihan rakyat : direktori ahli Dewan Rakyat & Ahli Dewan Undangan Negeri 2004-2009..

Maklumat mengenai wakil-wakil rakya di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

Published: Kuala Lumpur: Kaedah Kota Management(M)Sdn. Bhd., 2005..
Subjects:

Similar Items